• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Wysokość zasiłków dla bezrobotnych od 01.06.2013 r.

(2013-06-28)

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informuje, iż od dnia 1.06.2013 roku wzrosła wysokość zasiłków dla bezrobotnych.

zasiłki w wyższej wysokości wypłacane będą począwszy od miesiąca lipca 2013 r., tj. za czerwiec 2013 r.

Wysokość zasiłków dla bezrobotnych po waloryzacji od dnia 1 czerwca 2013 roku w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku wynosi miesięcznie:


procentowa wysokość zasiłków dla osób bezrobotnych

80%

100%

120%

brutto

658,90

823,60

988,40

netto

578,60

711,48

844,44

W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku, jego wysokość wynosi miesięcznie:


procentowa wysokość zasiłków dla osób bezrobotnych

80%

100%

120%

brutto

517,40

646,70

776,10

netto

463,83

568,50

673,25


Miesięczna kwota dodatku aktywizacyjnego po waloryzacji wynosi 411,80zł brutto - 383,80 zł netto.

Wysokość zasiłku jest zróżnicowana i zależy od długości okresu zatrudnienia oraz innych okresów zaliczanych do okresu warunkującego nabycie prawa do zasiłku:

  • 80 % dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący do 5 lat
  • 100 % dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący od 5 lat do 20 lat
  • 120 % dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący co najmniej 20 lat.

 

 

 

 

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 528199

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl